kategorilerine göre iyileştirmelerimiz

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Sonuçlarına Göre Yapılan İyileştirmeler

Fakültemiz Kalite Komisyonu toplantısından gelen görüş ve öneri doğrultusunda;

  • Dekanlığımızda mevcut olan Dilek/Öneri Kutusunun tüm bölüm başkanlıkları binalarında olması gerektiği konusu gündeme geldi ve karekodlu afiş tasarımının yapılıp binalara asılması, web sayfasında duyurulması sağlanarak, görüş ve önerilerin web sisteminden toplanması planlandı.
  • Bütçe tasarrufu ve veri tabanının daha sistemli oluşturulması anlamında uygulama hayata geçirilmiş görüş ve öneriler toplanmaya başlanmıştır.

Anket Sonuçlarına Göre Yapılan İyileştirmeler

İç-Dış Paydaştan Alınan Geri Bildirimler Sonucunda Yapılan İyileştirmeler

Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarından Gelen İyileştirmeler