duyurular

28

Mayıs

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024/1 çağrısı.

Fen Fakültesi

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır.

Bu çağrı duyurusunda üniversite öğrencilerinin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” çerçevesinde araştırma projelerini hazırlamaları teşvik edilecektir. Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde de sürekli üzerinde durulan bir konu haline gelen SKA genel olarak; yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, üretim/ tüketim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsamaktadır. BM’nin öncü kalkınma ajansı olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 170’ten fazla ülke ve bölgede, 2016 yılında yürürlüğe giren SKA’nın uygulamaya konulması için söz konusu çalışmalara başlamıştır. BM’nin Sürdürülebilir Kalkınmaya ait 2030 gündemi için Ülkemizdeki bu sürecin koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından yürütülmektedir. Birbiri ile bağlantılı 17 adet SKA Türkiye dâhil tüm Dünya'da insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedeflemektedir. SKA aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

Bu çağrı döneminde tüm alanlardan başvuru yapılabilmekle birlikte SKA kapsamındaki bilimsel araştırma ve teknolojilere odaklanan projeler önceliklendirilebilir. Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak üniversite öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı  2024/1 çağrısı,

01 Ekim 2024'de başvuruya açılacak olup başvurular 01 Kasım 2024'e kadar devam edecektir.

Başvuru Koşulları, Başvuru Yöntemi, Değerlendirme ve Desteğin Başlatılması gibi detaylı bilgi için tıklayınız.