hakkımızda

KURULUŞ

Hukuk Müşavirliği 2547 sayılı Kanunun 51. Maddesiyle 21.11.1983 gün ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı kanun hükmünde kararnamesinin 35. maddesine göre kurulmuştur.

VİZYON VE MİSYONU

Hakkında: Hukuk Müşavirliği Üniversitemiz leh ve aleyhine açılmış ve açılacak olan davalarla ilgili olarak adli ve her türlü resmi merci önünde Üniversitemiz Rektörlüğünü vekaleten temsil eder.

Vizyon: Vizyon Müşavirliğimiz bu misyonu üstlenirken Sürekli gelişen ve değişen teknolojiyi de kullanarak sahip olduğu mevzuat birikimini çalışmalarına yansıtan yenilikçi, çağdaş, gelişmelere açık, eğitimli personeli ile zamanında, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla Üniversitemiz vizyonunu benimsemiş bir birim olarak, Üniversitemiz içinde ve diğer üniversiteler arasında model olmayı amaçlamaktadır.

Üniversitenin ve öğrencisi veya personeli de olsa; Müşavirliğimizin özel kişilere danışmanlık hizmeti verme veya kişilerin özel davalarını takip etme yetkisi bulunmamaktadır.

Misyon: Misyon Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin hizmetlerini sorunsuz, en mükemmel ve objektif bir biçimde yürütebilmelerini teminen, yürürlükteki mevzuatın hükümleri doğrultusunda her türlü hukuki hizmeti vermek, hukuki ilişki ve ihtilafları Üniversitemiz menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmaktır.