organizasyon şeması

 
Hukuk Muşavirliği
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterya
 
 
İç Kontrol ve
Kalite Komisyonu
 
 
 
 
 
 
 
 
Hukuki İşlemler
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Dava Açma ve Takip
İşlemler Birimi
 
 
 
 
 
Hukuki Görüş Birimi
 
 
 
 
 
İcra İşlemleri Birimi
 
 
İdari ve Mali İşlemler
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Yazı İşleri Birimi
 
 
 
 
 
Mali İşlemler Birimi