organizasyon şeması

 
Daire Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterya
 
 
İç Kontrol ve
Kalite Komisyonu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İdari ve Mali İşlemler
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Satın Alma
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
Bütçe ve Tahakkuk
Birimi
 
 
 
 
 
Yazı işleri
Birimi
 
 
 
 
 
Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı
Birimi
 
 
Taşınmaz Yönetim
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Taşınmazlar ve Sivil İşletmeler Birimi
 
 
 
 
 
Lojman Tahsis
Birimi
 
 
Taşınır Kayıt ve Kontrol
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Taşınır İşlemleri
Birimi
 
 
 
 
 
Kitap Satış
Birimi
 
 
Güvenlik
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Güvenlik Hizmetleri
Birimi