temel politikalar ve öncelikler

Temel Politikalar

       

   - İşbirliği , dayanışma ve paylaşma,

   - Şeffaf, adil ve hoşgörülü,

   - Yenilikçilik ve yaratıcılık,

   - Hesap verebilirlik,

   - Güvenilirlik,

   - Sürekli gelişim,

   - Katılımcılık,

   - Çağdaşlık,

   - Etik davranış.

 

Öncelikler

       

   - Kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuya yer bırakmayacak şeffaflıkta olmak,

   - Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek,

   - İdari çalışmaların liyakat ve başarısına önem vermek,

   - Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak ,

   - Etik anlayışa sahip olmak ,

   - Gelişim ve değişime  açık bir yönetim politikası izlemek,

   - Kaynakları etkin kullanmak,

   - Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek,

   - Kurumsal iletişime açık  ve uzlaşmacı olmak,

   - Teknolojik gelişmelere açık olmak ,

   - Yaptığı iş ve işlemlerin  tümüyle ilgili olarak, her zaman topluma ve paydaşlarına hesap vermeye hazır olmak,

   - Çalışanların memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak.