araştırma grupları

Merkezimiz vizyon, hedef ve araştırma alanlarındaki Ar-Ge amaçları kapsamında 6 araştırma grubundan oluşmaktadır:

  • Biyoaktif molekül izolasyon, analiz ve karakterizasyon
  • Biyokimyasal metot geliştirme ve enstrümental analiz
  • Farmakolojik aktivite ve toksisite
  • Farmasötik biyoteknoloji
  • Formülasyon ve biyomalzeme
  • İnovatif yapay zeka uygulamaları