vizyon ve misyon

Vizyonumuz

Vizyonumuz; beşeri, zirai ve veteriner ilaç etken madde formülasyonu geliştirmek, preklinik Ar-Ge çalışmaları ile yüksek teknolojik araştırmalar yapmak, bu alanlarda ulusal ve uluslararası tanınmaktır.  

Misyonumuz

Beşeri, zirai ve veteriner amaçla kullanılacak ilaç etken madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü preklinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik projeler tasarlamak, uygulamak ve projeler sonucunda elde edilen verileri toparlayarak yeni bilimsel kazanımlar sunmaktır. 
Beşeri, veteriner ve zirai ilaç ve formülasyonlarda preklinik toksisite çalışmaları yapmaktır. 
Merkez imkânlarını ilaç sektörüne açarak Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirmektir. 
Biyoaktif molekül ve farmasötik formülasyon araştırmaları yapan ulusal ve uluslararası akredite bir merkez olmaktır.