veri ve kalite politikası

Kişisel Veri Politikamız 

İLAFAR olarak öğrencilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir. Merkez olarak bu politikanın uygulanacağını ve uyulacağını taahüt ederiz.

Kalite Politikamız

İlaç etkin maddeleri ve farmasötik formülasyonları geliştirmek üzere preklinik araştırma geliştirme projeleri tasarlayıp uygulamayı, 
İlaç sanayi ve bu alanda çalışan bilim insanları ile iş birliği içerisinde gelişen teknolojiye uygun yeni çalışma metotları geliştirmeyi, 
Merkez kaynaklarının ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik yerli ve milli çıkarlara uygun şekilde kullanılmasını sağlamayı, 
Deneysel çalışmalarda görev alan bütün laboratuvar personelinin kalite dokümantasyonunu öğrenip uygulamasını ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda, nitelikli laboratuvar çalışanlarının sektöre kazandırılmasını, 
Tüm merkez çalışanlarının dâhil olduğu toplam kalite yönetim kültürünün benimsenmesini, 
Merkezin süreçleri ve faaliyetleri gözden geçirilerek sürekli iyileştirmenin sağlanmasını ve bütün faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürüttüğümüzü beyan ederiz. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Politikası

Türkiye'de kurulan dördüncü üniversite olarak köklü bir geçmişi ve bilgi birikimi ile evrensel değerlere sahip çıkan, insan haklarına saygı gösteren ve hukukun üstünlüğünü esas kabul eden Üniversitemiz; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal hizmet alanlarında etkin, verimli, rekabetçi ve hesap verebilirlik esasını gözetir; paydaş memnuniyetini, süreç odaklı hizmeti, kaynakların etkin kullanımını ve faaliyetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi benimser.