kalite güvence sistemi

Karadeniz Teknik Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal hizmet alanlarında etkin, verimli, rekabetçi ve hesap verebilirlik esasını gözeterek paydaş memnuniyetini, süreç odaklı hizmeti, kaynakların etkin kullanımını ve faaliyetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi benimsemiştir. Bu kapsamda KTÜ Senatosu'nun 31.01.2020 tarih ve 305-10 sayılı kararı ile kabul edilen KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi'nin 4. maddesine istinaden kurulan Birim Kalite Komisyonu'muz aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

  • Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU (Müdür Yardımcısı - Komisyon Başkanı)
  • Öğr. Gör. Canan ÇOBAN ÇAKIR
  • Öğr. Gör. İlyas AY
  • Öğr. Gör. Dr. Zeynep DEMİR ÖKSÜZ
  • Öğr. Gör. Vildan SERDAROĞLU
  • Eda HEKİMOĞLU

KTÜ İLAFAR Kalite Güvence Sistemi Takvimi (2024) için tıklayınız.

KTÜ kalite güvence sayfasına erişim için tıklayınız.