eğitimler

15 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre az tehlikeli (Farabi Hastanesi ve Diş Hekimliği hariç) sınıfta yer alan kurum çalışanlarının 3 yılda bir 8 saatlik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almaları zorunludur.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri gereği Üniversitemizde Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri;

08-11 Nisan 2019

29 Nisan-03 Mayıs 2019

20-23 Mayıs 2019

25 Mayıs 2022

16-17 Kasım 2022 

12 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirlmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 07.12.2018 tarih ve 292 sayılı toplantı tutanağı ile onaylanan KTÜ İSG İç Yönergesi ve Organizasyon Şeması ile ilgili olarak  28 Mart 2019 tarihinde birim temsilcilerini bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.