haberler

Yüksekte Çalışma Eğitimi Verildi

05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik’in Yüksekte Çalışma başlıklı 2. Maddesi’nin, f fıkrasında ‘’Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir." ve g fıkrasında ''Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir. ‘’ denilmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışacak olan personellere verilecek eğitimin, Yüksekte Çalışma Eğitim Katılım Belgesi verebilme yetkisine sahip ve Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Sertifikası bulunan eğitmen tarafından verilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda KTÜ Farabi Hastanesi personellerinden Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Sertifikası bulanan; Turan İNCE ve Sağlık Teknikeri Ömer YETİM tarafından personellerimize "Yüksekte Çalışma Eğitimi" verilmiştir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Konu Başlıkları

1. Yükseklik Kavramı

2. Yüksekte Çalışma ile İlgili Yönetmelik ve Mevzuatlar

3. Yükseğe Çıkma Gerekli Durumlar

4. Düşmenin Dinamiği

5. Yüksekte Çalışma Tehlikeleri

6. Yüksekte Çalışma Ortamları

7. Yüksekten Düşmenin Etkileri

8. Yüksekten Düşme Mesafesinin Hesaplanması

9. Düşmeyi Durdurucu ve Önleyici Sistemler

10. Yüksekten Düşme Önlemleri

11. Yüksekte Çalışırken Kullanılan Donanımlar

12. Yüksekliklere Göre Koruyucu Donanım Kullanımı

13. Bağlanma Ankrajları

14. Koruyucu Donanımların Özellikleri

15. Koruyu Donanım Örnekleri

16. Yüksekten Düşme Nedenleri

17. Yükseğe Çıkarken Bizi Taşıyan Ekipmanlar


26 Aralık 2023