lisansüstü tez danışmanlık ve rehberlik eğitimi

Etkinliğin Konusu, Amaç ve Kapsamı

Konu

Lisansüstü Tez Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi

Amaç

Bu projenin amacı öğretim üyelerine ve potansiyel tez danışmanlarına etkili bir danışmanlık sürecinin yürütülmesinde ve nitelikli araştırmacıların akademiye kazandırılmasında nasıl etkin rehberlik yapılabileceğine ilişkin yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Proje kapsamında etkili bir danışmanlık sistemiyle danışanların araştırma kapasitelerinin nasıl geliştirilebileceği, tez yönetimi, proje ve yayın yapma süreçlerinde rehberlik hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması amaçlanmaktadır. Böylelikle lisansüstü eğitim kalitesinin ve araştırmacı insan kaynağının niteliğinin arttırılması ile 12. Kalkınma Planı hedeflerine katkı yapılması hedeflenmektedir.

Kapsam

Proje kapsamında ülkemizde mevcut üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve potansiyel tez danışmanlarına etkili bir danışmanlık için gerekli olan; danışmanlığın temel prensipleri, danışmanın rolü ve sorumlulukları, mentörlük ve rehberlik, tez konusu seçimi vb. konularda eğitimler verilerek bu misyonu yerine getirmeye yönelik yetkinlikleri geliştirilecektir. 

Projede, danışmanlık sürecinde yaşanabilecek problemler, zorlu durumlar ve kriz yönetimi, etkili iletişim stratejileri, güven oluşturma vb. konuları kapsayacak şekilde eğitim planı oluşturulmuştur.

Proje kapsamında doktora derecesine sahip ve daha önce danışmanlık eğitimi almamış 30 kişilik bir akademisyen grubuna eğitimlerin verilmesi planlanmıştır. Üç günlük eğitim programında teorik eğitimlerin yanında danışmanlık süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan sorunlardan yola çıkılarak bu sorunların önlenebilmesi ve çözümlerine ilişkin atölye çalışmaları da gerçekleştirilecektir. Atölye uygulamalarında yapılacak vaka çalışmaları için farklı üniversitelerde mevcut lisansüstü öğretim yapan enstitüler bünyesinde yönetim kademesi, danışmanlık yapan öğretim üyeleri ve öğrenciler üzerinde eğitim öncesinde bir anket çalışması yapılarak yaşanılan problemler belirlenecektir. Belirlenen problemler atölye konularına göre gruplandırılarak katılımcılara örnek vakalar olarak sunulacaktır. Katılımcılardan (30 kişi) altışar kişilik beş grup oluşturacak ve her gruba örnek vakalar verilerek grupların üzerinde çalışmaları sağlanacaktır. Böylelikle sıklıkla yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümlenme sürecine ilişkin uygulamaları katılımcıların deneyimlemeleri sağlanacaktır.

Proje kapsamında kursun toplamda 3 günde tamamlanması planlanmaktadır. Dersler 9.00 da başlayacak olup 90 dakikalık (45 dakikalık iki ders) blok dersler ve 30 dakikalık aralar şeklinde uygulanacaktır. Öğleden önce 4 ders öğleden sonra 4 ders olacak şekilde program planlanmıştır. Her gün dersler 17.00 de sona erecektir. Kursta 12.30-13.30 saatleri arası öğle arası olarak belirlenmiştir. Projede öğleden önceki ders saatlerinde görevli eğitmenler belirlenen konu başlıklarında katılımcılara bilgiler verecektir. Öğleden sonra düzenlenecek atölye çalışmalarında ise katılımcılar altışar kişilik gruplar halinde sabah verilen eğitimlerle alakalı vakalar üzerinde çalışmalar gerçekleştirecektir. Gruplar kendilerine verilen örnek problemler için geliştirecekleri çözümlere ilişkin sunumlar gerçekleştirecektir. Eğitmenler bu çözümlerin uygunluğunu değerlendirerek geribildirim vereceklerdir. Atölye çalışmaları için örnek vakaların hazırlanma ve değerlendirme süreci şekilde verilmiştir.

Atölye Çalışmaları İçin Örnek Vakaların Hazırlanma ve Değerlendirme Süreci

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu

Koordinatör

Prof. Dr. Semra ÇOLAK - KTÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi Koordinatörü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Semra ÇOLAK (KTÜ-Öğretme ve Öğrenme Merkezi Koordinatörü)

Prof. Dr. Hikmet YAZICI (Trabzon Üniversitesi- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı- ABD Başkanı)

Doç. Dr. Serhat DAĞ (Gümüşhane Üniversitesi-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü- Enstitü Müdürü)

Prof. Dr. Asım KADIOĞLU (KTÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü)

Prof. Dr. Gürcü KOÇ (Gazi Üniversitesi-Eğitim Programları ve Öğretim)

Eğiticiler ve Yardımcı Personeller

Eğiticiler

Prof. Dr. Semra ÇOLAK - KTÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Prof. Dr. Asım KADIOĞLU - KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Hikmet YAZICI - Trabzon Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Prof. Dr. İsmail AYDIN - KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Bülent GÜVEN - Trabzon Üniversitesi, Matematik 

Doç. Dr. Mehmet KOKOÇ - Trabzon Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Personeller

Dr. Öğr. Üyesi Aydın DEMİR - KTÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Arş. Gör. Dr. Yeşim AKBAŞ - KTÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Başvuru Koşulları ve Katılım

Başvuru Koşulları

  • Doktorasını tamamlamış; Arş. Gör. Dr., Öğr. Gör. Dr., Dr. Öğr. Üyesi, Doç. Dr. ve Prof. Dr. ünvanlı akademisyen olmak,
  • Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmak, (ARBİS e kayıt olmak için tıklayınız)
  • Daha önce benzer içerikte bir eğitim almamış olmak,
  • Ders esnasında videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermek,
  • Etkinlik sürecini aksatmadan katılacağını taahhüt etmek.

Katılım

  • Etkinliğe katılım kontenjanla sınırlıdır
  • Etkinliğe katılmadan önce başvuru yapılması ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
  • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
  • Etkinlik ücretsiz olup Trabzon dışından katılan katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri ile Trabzon?dan katılan katılımcıların iaşe giderleri, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği "Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları" limitleri çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.

Bu aşamada 30 asil ve 10 yedek katılımcı listesi oluşturulacaktır. Asil adaylardan birinin katılmaması durumunda birinci yedeğe katılım imkânı sağlanacaktır. Kadın ve erkek katılımcı sayısının birbirine yakın olmasına dikkat edilecektir.

Başvuru Formu

TÜBİTAK 2237/A Lisansüstü Tez Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi için

Etkinlik Tarihi ve Programı

Etkinlik Tarihi

04 - 06 Ekim 2024

Etkinlik Programı

Etkinlik Yeri ve Konaklama

Etkinlik Yeri

Eğitim etkinliği Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisinde gerçekleştirilecektir. Amfi 231 kişilik oturma düzenine sahip olup, projeksiyon cihazı, bir sunucu bilgisayarı, mikrofon, yansı perdesi ve iki dikey havalandırmaya sahiptir. Aynı zamanda öğlen yemeklerinin organize edileceği Koru Otele 5 dakikalık mesafededir.

 

Konaklama

Trabzon dışından gelen katılımcılar için konaklama ve iaşe hizmetleri Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi Koru Otel bünyesinde sağlanacaktır.  KTÜ Koru Otel; KTÜ merkez kampüsü içerisinde olup havalimanı ve otobüs terminaline 5 dakika uzaklıktadır. Bünyesinde 10 Junior süit, 4 aile süiti,13 double (french), 12 adet triple,70 standart (single) oda ve 1 engelli odası olmak üzere 110 adet oda mevcuttur ve 245 kişiye konaklama hizmeti sunabilmektedir. Bunun yanında 120 kişilik ana restoran, 100 kişilik kafeterya ve 35 kişilik 2 adet seminer salonu mevcuttur. Ayrıca havalimanı ve otobüs terminaline 5 dakika uzaklıktadır. Odalarda klima, LCD televizyon, telefon, elektronik kasa, internet, mini bar, çay, kahve set up hizmeti mevcuttur. Merkezi ısınma sistemi ile 24 saat sıcak su bulunmaktadır.