bahar dönemi ders konuları

 

HAFTA

 

İNCELENECEK KONU VEYA YAPILACAK İŞLER

 

1

NOKTALAMA İŞARETLERİ

ÜNLEM

TIRNAK-TEK TIRNAK -AYRAÇ- KISA ÇİZGİ - UZUN ÇİZGİ - EĞİK ÇİZGİ

KESME İŞARETİ - UZUN ÜNLÜ VE DÜZELTME İŞARETİ

 

2

İMLA KURALLARI

BİRLEŞİK KELİMELERİN YAZIMI

 

3

 

BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI

 

4

SAYILARIN YAZILIŞI-

DEYİMLERİN YAZILIŞI

İKİLEMELERİN YAZILIŞI

ALINTI KELİMELERİN YAZILIŞI

YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZILIŞI

KISALTMALAR

 

 

5

 

BAZI EKLERİN YAZILIŞI

“-MI” SORU EKİNİN AYZILIŞI

“-DE-DA, İLE EK FİİLLERİN YAZILIŞI

“-İKEN EKİNİN YAZILIŞI

FİİL KÖK VE GÖVDELERİNE GETİRİLEN EKLERİN YAZILIŞI

 

6

KOMPOZİSYON

KOMPOZİSYONUN AMACI

KOMPOZİSYONDA BAŞARILI OLMANIN YOLLARI

KOMPOZİSYON YAZMADA YÖNTEM

KOMPOZİSYONDA YARDIMCI DÜŞÜNCE, ANA DÜŞÜNCE,BULUŞ YAPMA,

PLAN (GİRİŞ-GELİŞME-SONUÇ)

 

7

 

PARAGRAF VE BÖLÜMLER –PARAGRAFTA DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME

 

 

8

ANLATIM ÖZELLİKLERİ- ANLATIM BOZUKLUKLARI

 

9

ARA SINAV HAFTASI

 

10

ANLATIM BOZUKLUKLARI

11

ANLATIM BİÇİMLERİ

12

ANLATIM BİÇİMLERİ- SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM

13

ANLATIM TÜRLERİ –YAZILI ANLATIM HİKÂYE – FIKRA – ŞİİR/ŞİİR TÜRLERİ

14

BİYOGRAFİ –ANKET-ROMAN-TİYATRO

15

TELAFİ HAFTASI

16

DÖNEM SONU SINAVLARI

 

 

 

 

 

BAHAR DÖNEMİ KONULARI

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İMLA-NOKTALAMA-KOMPOZİSYON

1- NOKTALAMA İŞARETLERİ

2- İMLÂ (YAZIM) KURALLARI

3- KOMPOZİSYON (YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM)

  A- Kompozisyonun Tanımı  

  B- Kompozisyonun İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

  C- Kompozisyon Çeşitleri

   a- Sözlü Kompozisyon ve Konuşmanın İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

  1- Etkili ve Doğru Konuşmanın Şartları

  2-Sözlü Kompozisyon Türleri

  b- Yazılı Kompozisyon

  1- Yazılı Kompozisyonda Başarılı Olmanın Şartları    

  2- Yazılı Kompozisyonda Takip Edilecek Yöntem

   I- Zihinsel Hazırlık

   II- Yazılı Kompozisyonda Plan

   III- Anlatım

    A- Anlatım Özellikleri

    B- Anlatım Biçimleri

    C- Yazılı Kompozisyonda Karşılaşılan Anlatım Bozuklukları

     3- Yazılı Kompozisyon Türleri