görev ve hedef

GÖREV-HEDEF


Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü,
  • Dilin millet hayatındaki yeri ve önemini kavratmak,
  • Toplumların ruhu olan kültürün dille hayati ilişkisini kavratmak,
  • Dilin toplumun birliği ve gelişimi açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu kavratmak,
  • Öğrencilerimizin Türkçenin içinde bulunduğumuz dönem içerisinde karşı karşıya kaldığı sorunları fark etmelerini sağlamak ve bunların çözümünde onları sorumluluk sahibi bir birey olarak yetiştirmek,
  • Diller, dillerin yapı olarak sınıflandırılması, dil aileleri ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini kavratmak,
  • Türk dilinin dünyanın yaşayan en eski dillerinden biri olduğunu ve tarihin derinliklerinden bugüne gelinceye kadar yaşamış olduğu macerayı genel hatlarıyla kavratmak,
  • Türk dilinin önemli eserlerini tanıtmak,
  • Türkçeye hizmet etmiş, dilimizin bugünlere gelmesinde kilometre taşı olmuş önemli simaları tanıtmak,
  • Türk dilinin yapı ve anlam özelliklerini hâkim, yazım kurallarını sindirmiş, noktalama işaretlerini yerinde kullanabilen, kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade etme kabiliyetine ulaşmış aydın bireyler yetiştirmek gayesiyle hareket eder.
İDEAL (VİZYON)
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümünün ideali; dilin millet ve toplum için hayati değerini kavramış, dünyada hür ve saygın bir devlet olarak var olabilmemizin millî kültürle mümkün olabileceğini bilen, bunun da dilimizden hiçbir şekilde bağımsız olamayacağını gören, Türk diline karşı hassas, saygılı, dünya dilleri arasında müstesna bir yere sahip Türkçemizle övünerek onun bir bireyi olmaktan keyif alan, kendisini akademik seviyede yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme olgunluğuna erişmiş; ayrıca dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmayı görev kabul etmiş aydın insanlar yetiştirmektir. Bizler bunun için Türkçemizi özümsemiş, okuyan, araştıran, kendini çağın gerektirdiği bilgilerle donatıp tefekkür ederek düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak sağlıklı bir şekilde cesaretle ortaya koyabilen, ülke menfaatlerini daima ön planda tutan nitelikli gençleri ülkemize kazandırmak ülküsüyle her gün, her dönem kendimizi yenileyerek Türkçe sevdasıyla dilimize, gençlerimize, ülkemize ve insanlığa ışık tutmaya çalışacağız.