personel

ELİF ÖNCÜ

ŞEF

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

elifoncu

04622377201

ŞÜKRET AĞIRALİOĞLU

ŞEF

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

sukret

04623774470

ORHAN CİLİNGİR

MEMUR

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

orhancilingir

04623774511

VİLDAN ERCELEP

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

vildan

04623772200

NUR GÜNEŞ YAMAK

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

gunesyamak

04623774512

HASAN KÖSE

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

hasankose

04623773590

ÖĞR. GÖR.
ŞEYDA YILMAZ

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

Özgeçmiş

seydayilmaz

04623774324

ALİ KÖKSAL

MÜHENDİS

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

akoksal

04623772125

İLKAY YÜCESAN

TEKNİKER

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

ilkay.yucesan

04623774511

CANSU ÇEVİK

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

cansucevik

SÜLEYMAN SAMET KIRKBİR

SÜREKLİ İŞÇİ

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

sametkirkbir