personel

ŞÜKRET AĞIRALİOĞLU

ŞEF

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

sukret

04623774470-

HASAN KÖSE

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

hasankose

04623773590-

NUR GÜNEŞ YAMAK

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

gunesyamak

04623774512-

VİLDAN ERCELEP

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

vildan

04623772200-

ORHAN CİLİNGİR

MEMUR (ŞAHSA BAĞLI)

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

orhancilingir

04623774511-

ÖĞR. GÖR.
ŞEYDA YILMAZ

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

Özgeçmiş

seydayilmaz

04623774324-

ALİ KÖKSAL

MÜHENDİS

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

akoksal

04623772125-

İLKAY YÜCESAN

TEKNİKER

GENEL SEKRETERLİK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

ilkay.yucesan

04623774511-