risk değerlendirme

Planlama ve Programlama 

2020 Birim Faaliyet Raporu

2021 Birim Faaliyet Raporu

2022 Birim Faaliyet Raporu

 

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Risk Değerlendirme Raporu