uluslararası ilişkiler, erasmus ve farabi değişim programları komisyonu 

Uluslararası İlişkiler, Erasmus ve Farabi Değişim Programları Komisyonu 

• Ulusal ve uluslararası öğrenci ve akademisyen değişim programları kapsamında ikili anlaşmaların yapılması ve koordinasyonunun sağlanmasından sorumlu personelimiz ve iletişim bilgileri aşağıda listelenmektedir.

Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ (Koordinatör)  faa@ktu.edu.tr
Prof. Dr. Sema AYAZ  sha@ktu.edu.tr
Arş. Gör. Rabia ARPA  rabiaarpa@ktu.edu.tr
Arş. Gör. Merve Ayşe DOĞANCI merveaysedoganci@ktu.edu.tr