bilgi ve iletişim standartları

1. Bilgi ve İletişim

2. Raporlama

3. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

4. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi