kontrol faaliyetleri

1. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

3. Görevler Ayrılığı

4. Hiyerarşik Kontroller

5. Faaliyetlerin Sürekliliği

6. Bilgi Sistemleri Kontrolleri