duyurular

01

Kasım

Duyuru! Turuncu Kod Tatbikatı Yapılacaktır

BAŞHEKİMLİK

Hastanemizde,  02 Kasım 2022 Çarşamba günü kurum dışı gözetimcilerin eşliğinde "Turuncu Kod Tatbikatı" (Tehlikeli Madde Sızıntısı/Yayılması) 10:00-12:00 saatleri arasında Masabaşı Hazırlık Tatbikatı ve 14:00-16:00 saatleri arasında ise Uygulama Tatbikatı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda görevli Olay Yönetim Ekibi (OYE) ve çağrı alan Hastane Afet Acil Durum Planında görevli personellerin görev ve sorumluluk alanlarında, "Ani Müdahale Ekibi ve KBRN Timi" personellerinin aynı gün saat 13.50’de Sivil Savunma / HAP Ofisi önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıca, OYE tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Müdahalede Planı (HAP) kapsamında akademik ve idari personellerimizden ihtiyaç anında destek ve bilgi istenecektir. Birim sorumlularımızın tatbikatta görevli personele gerekli kolaylığı sağlamaları önemle rica olunur.

Tatbikat Alanı : A Blok -1 Kat Sarf Malzeme Depo, Sarf Malzeme Depo Girişi, Acil Servis