misyon / vizyon

Misyonumuz

Hasta odaklı çağdaş sağlık hizmeti sunumu anlayışı doğrultusunda insanımızın ruh ve beden sağlığını koruyup geliştirmek; hastalarımıza en üst düzeyde kaliteli sağlık hizmetini en son bilgi ve teknolojiyle vermek; uluslararası standartlarda başta hekim olmak üzere sağlık profesyonellerinin mesleki eğitim görmelerine ve bilimsel araştırma yapmalarına uygun alt yapı desteğini sağlamaktır.

 

Vizyonumuz

Sağlık hizmetlerinde; ileri tıp teknolojisini kullanarak, meslek etiği ilkeleri ve hasta haklarına uygun, kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayan, bölgesel ve ulusal düzeyde tercih edilen sağlık kurumu olmaktır. Ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hekim, uzman hekim ve diğer sağlık profesyonellerinin etkin mesleki eğitimlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan alt yapıyı sağlamaktır.

Değerlerimiz

  • Bilimsel, araştırmacı bir yaklaşımla yeniliklere açıklık,
  • Etik değerlere bağlı, ekip çalışması odaklı ve çalışan memnuniyetini öncelemek,
  • Hasta hakları ve memnuniyetine dönük olarak itinalı, güler yüzlü çalışkan tutum.