refakatçi politikamız

Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.


 Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
 Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.
 Refakatçiler refakat kartlarını üzerinde taşımak mecburiyetindedir.
 Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hemşire ve hekim isteği doğrultusunda hastanın yanında bulunmalı hemşire ve hekim istemezse bulunmamalıdır.
 Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım edebilir.
 İlgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastayı hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 Refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması; doktor vizite saatlerinde ve gecenin geç saatlerinde telefonlarını kapatmaları veya sesini kısık tona ayarlamaları gerekir.
 Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır.
 Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceğin hastaya verilmemesi gerekmektedir.
 Refakatçi için hasta kabulü sırasında bir refakatçi kartı verilir.
 Refakatçilere barkod sistemiyle ücretsiz yemek hizmetlerinden yararlanabilir.
 Refekatçi değişiminde mutlaka hemşiresine bilgi verilmesi gerekmektedir.
 Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul edilmeyecektir.
 Tüm bunların dışında refakatçi olarak, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle servis doktoru ve hemşirelerine bilgi vermelidir. Servis doktoru ve hemşirelerinin bilgisi dışından herhangi bir müdahalede bulunmamalıdır.  Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde refakatçı ve ziyaretçi kurallarında kurumun belirlediği kurallar geçerlidir fakat ilgili bölüm veya klinik tarafından bu kurallara ilave kurallar eklenebilir.