başvuru

 

  • Başvurularda Fen Bilimleri Anabilim dalları esas alınır.
  • Şikayetlerde birimler, ilgili kişileri bilgilendirip, bu kişilerin açıklamalarını göz önünde tuttuktan sonra, gerek görülmesi halinde dosyayı Rektörlük aracılığıyla Etik Kurula göndermelidir.  
  • Etik onay talebinde,  BAŞVURU ONAY  FORMU  doldurulmalıdır. tıklayınız.
  • Etik onayda projeler tam metin olarak sunulmalıdır.
  • Başvuru dosyasında Etik Yönergede söz edilen yasal izin belgeleri, soru formları veya içerikler(anket, mülakat  vb gibi)  bulunmalıdır.