iletişim

 

Tüm yazışmalar Rektörlük Hukuk Müşavirliği üzerinden EBYS ile yapılır.