hakkımızda

 FEN VE MÜHENDİSLİK  BİLİMLERİ  ETİK  KURULU

 

Kurul Üyeleri Rektör tarafından oluşturulur.

Toplanma Zamanı

  • Eğitim-öğretimi dönemi içinde her ay toplanır.
  • Gerektiğinde Rektörlük aracılığıyla uzman/bilirkişi görüşü alınır.

 

İtiraz

  • Üniversite adına karar verildiği için itiraz yolu üst makam olan  YÖK veya Mahkemelerdir.
  • Kararlarda YÖK ve KTÜ  Bilimsel Araştırma ve Yayın yönergeleri dikkate alınır
  • KTÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi- tıklayınız< /li>
  • YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın  Etiği Yönergesi- tıklayınız