duyurular

01

Ocak

2021-2022 Güz Yarıyılı Seminer Programı

İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı

 

Öğrenci Adı

Seminer Yöneticisi

Seminer Konusu

Seminer Yeri

Tarih-Saat

Afiş

Nisa Nur Göksel

Doç. Dr. Filiz Tavşan

Türkiye’de İç Mimarlık Lisans Eğitiminde İleri Sayısal Tasarım Derslerinin ve Öğrenin Çıktılarının Değerlendirilmesi

Online Sunum

05.01.2022

08.00

-

Ebuzer Özel

Dr. Öğr. Üyesi Özge İslamoğlu

İlkokullarda Fiziksel Aktivite Alanlarına Yönetik Mekansal Değerlendirme

Tekno. 2

05.01.2022

10.00

-

Kübra Nur Biber

Doç. Dr. Funda Kurak Açıcı

Eğitim Yapılarındaki Spor Salonlarnın Mekansal Yeterliliğinin Belirlenmesi

Tekno. 2

05.01.2022

13.00

-

Aleyna Karahaliloğlu

Prof. Dr. Tülay Zorlu

Yerinde Yaşlanmada Karşılaşılan Mekansal Sorunlar ve Akıllı Evler

Tekno. 2

05.01.2022

15.00

-

Zeynep Bahar

Doç. Dr. Filiz Tavşan

Hesaplamalı Tasarım Düşüncesinin İç Mimarlık Alanındaki Tasarım Ofisleri Üzerinden Okunması

Tekno. 2

06.01.2022

13.00

-

Edanur Fettahoğlu

Doç. Dr. Erkan Aydıntan

Mimariye Evrilen Sanat: Dijital Mekan Tasarımının Bugünü ve Geleceği Üzerine Bir İrdeleme

Tekno. 2

06.01.2022

15.00

-