duyurular

07

Temmuz

2022-2023 Bahar Dönemi Staj Başvuruları Hk.

Staj Komisyonu

Bu dönem staj başvurusu yapan öğrenciler web sayfasında ve staj yönetim sisteminde yer alan mevcut "Zorunlu Staj Yönergesi"nden sorumludurlar.