duyurular

06

Mayıs

6 Haziran 2022-7 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak staj sunumları hakkında!

Staj Komisyonu

2021-2022 Güz döneminden önceki stajlar için son staj sunum hakkıdır. 

Bu sunumlar 4. sınıf ve üzeri sınıfların başvurusuna açıktır. Ayrıca https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/icmimarlik_1b302.pdf adresinde *sunumu eksik notu alan öğrenciler de sunumlarını yapabileceklerdir.

2021 Güz döneminden önce staj yapmış ve stajını sunmamış 4. sınıf ve üzeri öğrenciler bu staj sunumuna katılmadıkları takdirde yapmış oldukları stajlar geçersiz sayılacak ve öğrencilerin yeni staj başvurusu yapmaları gerekecektir.

Sunumlar 6 ve 7 Haziran 2022 tarihlerinde yüz yüze ya da çevrim içi olarak yapılacaktır. Sunum saatleri daha sonra ilan edilecektir. 

Staj sunumu yapmak isteyen öğrenciler 3 Haziran 2022 tarihine kadar Arş. Gör. Tolga Cürgül, Arş. Gör. İrem Karadeniz ya da Arş. Gör. Umay Bektaş'a bilgi vermelidir.


BYS üzerinden staj başvurusu yapanlar

5 Haziran 2022 tarihinden önce yapılması gerekenler
-BYS üzerinden gerekli işlemlerin yapılması (staj defterinin yüklenmesi, anketin doldurulması, staj yeri tarafından anketin doldurulması ve staj defterinin onaylanması)
-Powerpoint ortamında sunum hazırlanması
-Poster hazırlanması

Sunum günü yapılması gerekenler
-Posterin A3 renkli baskı olarak teslim edilmesi
-Powerpoint sunumun sunulması


Eski dönem staj başvurusu yapanlar

5 Haziran 2022 tarihinden önce yapılması gerekenler
-Staj defterinin hazırlanması, staj yeri tarafından onaylanması
-Kapalı zarfın hazırlanması
- Powerpoint ortamında sunum hazırlanması
-Poster hazırlanması

Sunum günü yapılması gerekenler
-Staj defteri, kapalı zarf ve posterin A3 renkli baskı olarak teslim edilmesi
-Powerpoint sunumun sunulması