duyurular

31

Temmuz

KTÜ İç Mimarlık Bölümüne Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Dikkatine!

İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı

KTÜ İç Mimarlık Bölümüne Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Dikkatine!

KTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’ne 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında yatay geçiş (kurumiçi / kurumlararası /merkezi yerleştirme) başvurusu kabul edilip kayıt yaptıran ve daha önce öğrenim görmüş olduğu derslerin uyumunu talep eden öğrencilerin; ilgili başvuru dilekçesini, EK-1’ deki tabloyu doldurması; EK-1 ve EK-2’ deki belgeleri de dilekçesine ekleyerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir. Bölüm Uyum Komisyonumuz, gelen evrakları ders içerikleri ve AKTS kredileri kapsamında inceleyecek ve öğrencinin KTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Eğitim Programında muaf ve sorumlu olduğu ders listelerini hazırlayacaktır.

* Tablodaki bilgileri doldurmadan önce KTÜ Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesi’ni inceleyiniz: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/172994

**Muafiyet başvuruları, öğrencilerin Üniversitemizde eğitim-öğretime başladıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Öğrencilerin sonraki yarıyıl veya yıllarda yapacakları muafiyet talepleri kabul edilmez.

***İlgili yarıyılda/yılda muaf olunmayan dersler alttan ders olarak öncelikle alınmalıdır (Bkz. KTÜ Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesi Madde 9(3).

KTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU