duyurular

18

Mart

STAJ KOMİSYONUNDAN DUYURU

Staj Komisyonu

BYS üzerinden staj başvurusu yapmış ve stajını sunmak isteyen öğrencilerin staj defterleri imzalanmayacaktır. Staj defteri ve staj sicil fişi BYS sistemine yüklenecek ve staj amiri tarafından yine BYS sistemi üzerinden onaylanacaktır. Staj sunumlarında staj defteri, staj sicil fişi teslim edilmeyecek, yalnızca A3 sunum paftası ve CD teslim edilecektir.

2021-2022 Güz Döneminden önce stajını yapmış öğrencilerin ise;staj defterleri iş yeri amiri tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Staj sunumlarında staj defteri, staj sicil fişi, kapalı zarf, CD ve A3 pafta teslimi yapılacaktır.