birim danışma kurulu

Dış Paydaşlar

Prof. Dr. Aykut EKİNCİ                       Emaa Sigorta Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Mehmet ÖZ                                  Dr. Mehmet Öz İdari ve Finansal Danışmanlık

Dr. Gökhan BÜYÜKŞENGÜR           Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği/Eğitim Müdürü

Murat KIRCI                                      Gateway Management Logistics Inc./Finans Grubu Başkanı

Özlem GÜL                                       Ernst&Young (EY)/Senior Consultant

Ali BAŞTÜRK                                   Uzay Plastik A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kamil MAHMUTOĞLU                     Serbest Muhasebeci/Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi

Dr. Yavuz ÖZTÜRK                          AgeSA Emeklilik ve Hayat A.Ş/Marrmara Grup Müdürü

İlkay YILDIRIM                                 Burpol Polimer San. Tic. Ltd./Managing Partner

Özge HAYDAROĞLU                       Odeabank/Kültür ve Kariyer Grup Müdürü

İç Paydaşlar

Prof. Dr. Mustafa Kemal DEĞER          Bölüm Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nagihan BİRİNCİ                   Maliye Bölümü Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Onur AYDIN                         KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü        

Öğr. Gör. Ahmet KÜÇÜK                    Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi          

Sedanur FAZLIOĞLU                         İktisat Bölümü Öğrenci Temsilcisi

İremnur ÜRTEKİN                              KTÜ İşletme ve Ekonomi Kulübü

Sultan SANCAK                                 Bölüm İdari Personel