program öğrenim kazanımları

Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler;

PÖK-1: Alanıyla ilgili terimleri, kavramları ve teorileri açıklayabilirler.

PÖK-2: Alanıyla ilgili konu veya problemleri değerlendirmede tarihsel, teorik ve ampirik analizleri uygulayabilirler.

PÖK-3: Alanıyla ilgili verileri toplayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilirler.

PÖK-4: Alanıyla ilgili yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisine sahip olabilirler.

PÖK-5: Alanında disiplin içi ve disiplinler arası gruplarda takım çalışması yapabilme yetkinliğine sahip olabilirler.

PÖK-6: İktisadi, çevresel ve sosyal adalet gibi alanlara ilişkin çağın güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olabilirler.

PÖK-7: Mesleki ve etik sorumluluk bilincini geliştirebilirler.

PÖK-8: Alanında yenilikçi, girişimci ve eleştirel düşünme becerisine sahip olabilir, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir ve geliştirebilirler.

PÖK-9: Bilgisayar yazılımı ile diğer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilirler.

PÖK-10: Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.