iletişim

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 61080 Trabzon  
Bölüm Başkanlığı Tel: +90 (462) 377 25 85  
Öğrenci İşleri Tel: +90 (462) 377 25 31  
Bölüm Başkanlığı E-Posta: iktisat@ktu.edu.tr  
Öğrenci İşleri E-Posta: oidb@ktu.edu.tr