bölüm istatistikleri

İktisat Bölümü Akademik/İdari Personel

 

Prof. Dr.

12

Doç. Dr.

3

Dr. Öğr. Üyesi

5

Dr. Arş. Gör.

1

Öğr. Gör.

0

Arş. Gör.

5

Sekreter

1

İktisat Bölümü Lisans Öğrenci Sayıları

 

 

Kız

Erkek

Toplam

 

Mezun Öğrenci Sayısı

(1982-2021)

3597

4136

7733

 

 

Kız

Erkek

Toplam

 

Mevcut Öğrenci Sayısı

(2022-2023)

 

473

 

538

 

1011