duyurular

29

Mayıs

1. ve 2. Sınıflar Toplantısı

İktisat Bölüm Başkanlığı

İktisat Bölüm Başkanlığı olarak, tüm öğrencilerimize yönelik olarak toplantılar planlanmaktadır. Toplantılarımızın ikincisini 1. ve 2. sınıf öğrencilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

1. ve 2. sınıf öğrencilerimize yönelik ilk toplantımız, 02.06.2023 Cuma günü saat 15:00’te, aşağıda belirtilen gündemle gerçekleştirilecektir.

  • Bölümün akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme,
  • Aktif Öğrenci Anketleri kapsamında yapılan ve yapılması planlanan iyileştirmeler,
  • 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında genel bir değerlendirme,
  • Öğrencilerimizin görüş ve önerilerinin alınması

Toplantımız, aşağıdaki link üzerinden Microsoft Teams uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAwNDljODUtYWNiNS00MjQ1LWE4YTQtMzBkZTkwMTNhYTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22c9ea6d9e-69c8-48f0-94a9-0d0739943944%22%7d

TÜM 1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN KATILIMINI BEKLERİZ.

İKTİSAT BÖLÜM BAŞKANLIĞI