duyurular

09

Mayıs

3. ve 4. Sınıflar Toplantısı

İktisat Bölüm Başkanlığı

İktisat Bölüm Başkanlığı olarak, tüm öğrencilerimize yönelik olarak toplantılar planlanmaktadır. Toplantımızın ilk kısmını 3. ve 4 sınıf öğrencilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

3. ve 4 sınıf öğrencilerimize yönelik ilk toplantımız, 10.05.2023 Çarşamba günü saat 13:00’te, aşağıda belirtilen gündemle gerçekleştirilecektir.

  • Bölümün akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme,
  • Aktif Öğrenci Anketleri kapsamında yapılan ve yapılması planlanan iyileştirmeler,
  • 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında genel bir değerlendirme,
  • Öğrencilerimizin görüş ve önerilerinin alınması

Toplantımız, aşağıdaki link üzerinden Microsoft Teams uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAwNDljODUtYWNiNS00MjQ1LWE4YTQtMzBkZTkwMTNhYTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22c9ea6d9e-69c8-48f0-94a9-0d0739943944%22%7d

TÜM 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN KATILIMINI BEKLERİZ.

İKTİSAT BÖLÜM BAŞKANLIĞI