duyurular

26

Aralık

Akademik/İdari Personel ve Öğrencilere Yönelik Memnuniyet Anketleri

İktisat Bölüm Başkanlığı

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedeflere ulaşabilmek ve kalite güvence sistemimizi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin görüş ve memnuniyetleri önem arz etmektedir. Her yıl düzenli olarak yapılan memnuniyet anketlerinin sonuçları ilgili birim, kurul ve komisyonlar tarafından değerlendirilmekte olup anket sonuçları ile yapılan iyileştirmeler de web sitemizden paylaşılmaktadır. Bu kapsamda, akademik personel/idari personel ve öğrencilerin anketlere katılımı büyük önem arz etmektedir. 

Ankete ulaşmak için tıklayınız.