duyurular

27

Temmuz

KTÜ İktisat Bölümü Mezunlarıyla Buluşuyor

İktisat Bölüm Başkanlığı

29.07.2023 Cumartesi saat 19:00'da İktisat Bölümü mezunlarıyla Teams üzerinden çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilecektir. Bölüm Başkanlığı, Mezunlar ve Kariyer Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yakup KÜÇÜKKKALE ve bölüm öğretim üyelerimizin katılacağı Mezunlar toplantısına tüm mezunlarımızı davet ediyoruz. 

Toplantı Tarihi: 29.07.2023

Saat: 19:00

Toplantı Linki: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAwNDljODUtYWNiNS00MjQ1LWE4YTQtMzBkZTkwMTNhYTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22c9ea6d9e-69c8-48f0-94a9-0d0739943944%22%7d