etkinlikler

09

Haziran

KTÜ İktisat Sektör Buluşmaları Toplantıları- I

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞUYOR

KTÜ İktisat Bölümü olarak, öğrencilerimizin staj ve istihdam olanaklarını artırmak ve erken kariyer dönemlerinde hedefledikleri pozisyonlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla KTÜ İktisat Sektör Buluşmaları Toplantıları’nı organize etmeye başladığımızı gururla duyurmak isteriz. Bu çerçevede Sektör Buluşmaları Toplantıları’nın ilkinde Golden Gateway Holding’i ağırlıyoruz. Golden Gateway Holding’in İnsan Kaynakları bölümünün uzmanlarıyla gerçekleştireceğimiz toplantıda şirket tanıtımı ve iş/staj imkanları ile ilgili öğrencilerimize bilgi aktarılacaktır. Bu kısımların ardından soru-cevap bölümüne geçilerek öğrencilerimizin iş ve kariyer hedefleriyle ilgili soruları cevaplandırılacaktır.

Sektör Buluşmaları Toplantımızın birincisi, 09.06.2023 Cuma günü saat 14:00-15:00 arasında Microsoft Teams üzerinden online bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bu şekilde tüm öğrencilerimizin aktif bir şekilde toplantıya katılmaları amaçlanmıştır. Bölüm olarak öğrencilerimizin erken kariyer dönemlerinde hedefledikleri pozisyonlara ulaşabilmelerini sağlayacak bu önemli olanaklara iştirak etmelerini oldukça önemsiyoruz.

Link:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTAwNDljODUtYWNiNS00MjQ1LWE4YTQtMzBkZTkwMTNhYTk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22c9ea6d9e-69c8-48f0-94a9-0d0739943944%22%7d

 

İKTİSAT BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

Microsoft Teams
14:00