misyon

Bölümün misyonu; moleküler biyoloji ve genetik alanında bilgi ve becerilerle donanmış, yaşam boyu öğrenme ve öğretme ilkesini benimsemiş, girişimci, etik değerleri her zaman ön planda tutan, ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip moleküler biyologlar yetiştirmek, temel ve uygulamalı alanlarda yaptığı araştırmalar ile toplumun beklentilerini karşılayacak bilgi ve teknolojiler üreterek ülkemizin rekabet gücüne katkıda bulunmaktır.