tarihçe

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 17.08.2011 tarihinde Fen Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm; Genetik, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Gen Mühendisliği, Moleküler Hücre Biyolojisi, Biyoinformatik ile İşlemsel Biyoloji ve Sistem Biyolojisi olmak üzere 7 anabilim dalından oluşmaktadır. Genç ve dinamik bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olup 5 Profesör, 4 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere 17 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. İlk kez 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Lisans Programı ile eğitime başlamıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı 15.08.2018 tarihinde ve Doktora programı ise 20.05.2020 tarihinde açılmıştır.