kurum dışı projeler

Proje Türü

Proje Adı

Yürütücü

Başlangıç-Bitiş Tarihi

Tübitak

Altındere Vadisi Epifitik Briyofit Vejetasyonu ve Florası

Prof. Dr. Nevzat BATAN

 

Tübitak

Karçal Dağları Briyofit Florasının Araştırılması

Prof. Dr. Nevzat BATAN

 

Tübitak (1002)

Lunularik Asit'in Arabidopsis thaliana'da Absisik Asit ve Osmotik Stres ile İlişkili Yanıtlar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Prof. Dr. Aykut SAĞLAM

 

Tübitak

İki Yeni Janthinobacterium Türünün Polar Lipid Ve Yağ Asidi Analizleri İle Karakterizasyonlarının Tamamlanması

Prof. Dr. Kadriye İNAN BEKTAŞ

 

Tübitak (1001)

Bacillus licheniformis C55-8 Suşundan Aktivite Yönlendirmeli Potansiyel HIV-1-RT İnhibitörlerinin İzolasyonu ve in vitro Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Kadriye İNAN BEKTAŞ

2024-2027

Tübitak

Dünya Ölçeğinde Moleküler Filogeniye Göre Lactucinae (Oymak Cichorieae, Asteraceae) Altoymağına Ait Soyların Karakterizasyonu ve Morfolojik Karakterlerin Gelişimi

Doç. Dr. Murat Erdem GÜZEL

 

Tübitak

Chondrillinae, Crepidinae ve Lactucinae altoymakları odaklı Türkiye ve Pakistan'da yayılış gösteren Cichorieae (Asteraceae) oymağının filogenisi ve fitocoğrafyası

Doç. Dr. Murat Erdem GÜZEL

 

Tübitak (1001)

Anoxybacillus sp. 05S15'den izole edilen yeni, küçük ve halkasal bir plazmitin (pAnox1) fonsiyonel analizi

Doç. Dr. Halil İbrahim GÜLER

2021-2024

Tübitak (3501)

Arı zehrinin kanser hücrelerinde seçici sitotoksik etkisinin anastazis mekanizması açısından değerlendirilmesi ve bu mekanizmanın epigenetik kontrolünün araştırılması

Doç. Dr. Selcen ÇELİK UZUNER

 

Tübitak

Rekombinant Bir Afp Proteininin Mikroalglerde Pilot Ölçekli Üretimi Ve Fındık Yetiştiriciliğinde Külleme Hastalığına Karşı Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUNER

 

Tübitak

Amsacta moorei entomopoksvirüs amv217 Geninin Transkripsiyonel ve Fonksiyonel Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Cihan İNAN

 

Tübitak (1002)

CRISPR Cas9 Sistemi Kullanılarak Rekombinant Entomopoksvirüs Geliştirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Cihan İNAN