komisyonlar

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI

S.No

Komisyon Adı

Görev Tanımı

Komisyon Üyeleri

1

Eğitim-Öğretim Komisyonu

İç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılar kapsamında ders planı ve müfredatının belirlenmesi, güncellenmesi

Öğrenci burs olanaklarının araştırılması, burs alacak öğrencilerin belirlenmesi

Engelsiz Erişim sağlanması

Prof. Dr. Nevzat BATAN (Başkan)

Prof. Dr. Erkol DEMİRCİ

Prof. Dr. Yusuf BEKTAŞ

Prof. Dr. Kadriye İNAN BEKTAŞ

Prof. Dr. Aykut SAĞLAM

Doç. Dr. Hacer MURATOĞLU

Doç. Dr. Halil İbrahim GÜLER

Doç. Dr. Selcen ÇELİK UZUNER

Doç. Dr. Murat Erdem GÜZEL

Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUNER

Dr. Öğr. Üyesi Cihan İNAN

2

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Birim İç kontrol izleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

Akreditasyon çalışmaları

Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi ve Alınacak Önlemlerinin Açıklanması

Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesine bağlı olarak, bölüm eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalite düzeylerine ilişkin iç değerlendirme ve izlem süreçlerinin yürütülmesi

Stratejik planlama kapsamında öngörülen tüm faaliyetlerinin yürütülmesi ve izlenmesi

İç ve dış paydaşlarla iletişim ve organizasyonun sağlanması

Her yarıyıl sonu FEDEK ders anketlerinin uygulanması, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve raporlanması

Arşiv ve Dokümantasyon işlemlerinin yürütülmesi

Prof. Dr. Nevzat BATAN (Başkan)

Prof. Dr. Erkol DEMİRCİ

Prof. Dr. Aykut SAĞLAM

Doç. Dr. Hacer MURATOĞLU

Doç. Dr. Halil İbrahim GÜLER

Dr. Öğr. Üyesi Cihan İNAN

Arş. Gör. Funda BİLGİLİ TETİKOĞLU

Arş. Gör. Betül ALTUN

Arş. Gör. İkra ÖZKAN

Arş. Gör. Aleyna NALÇAOĞLU ŞENOCAK

Arş. Gör. Ertuğrul KUTLU

Arş. Gör. Erkan Anıl AYDIN

3

Uyum (İntibak) Komisyonu 

Yandal, çift anadal, yatay geçiş, dikey geçiş ve intibak işlemlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi

Ders uyumu ve not dönüşümlerinin yapılması

 

Doç. Dr. Hacer MURATOĞLU (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUNER

Arş. Gör. İkra ÖZKAN

4

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Sanayi İş Birliği Komisyonu

İç ve dış paydaşlarla iletişim ve organizasyonun sağlanması

Bilimsel organizasyonların düzenlenmesi

Periyodik seminer ve davetli konuşmaların organizasyonu ve yürütülmesi

 

Prof. Dr. Yusuf BEKTAŞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Cihan İNAN

Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUNER

Arş. Gör. Funda BİLGİLİ TETİKOĞLU

Arş. Gör. Erkan Anıl AYDIN

5

Sosyal, Kültürel, İletişim ve Sportif Faaliyetler Komisyonu

Toplumsal Katkı ve Öğrenci Kulüpleri

Bölüm tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu ve yürütülmesi

Yeni kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon programı düzenlenmesi

Gezi, kutlama vb. sosyal etkinliklerin programlanması

Mezuniyetle ilgili etkinliklerin organizasyonu

 

Prof. Dr. Aykut SAĞLAM  (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUNER

Arş. Gör. Betül ALTUN

6

Uluslararasılaşma Komisyonu

Ulusal ve uluslararası öğrenci ve akademisyen değişim programları kapsamında ikili anlaşmaların yapılması ve koordinasyonunun sağlanması

Erasmus ve Farabi / Mevlana Değişim programlarının koordinasyonu

 

Doç. Dr. Selcen ÇELİK UZUNER (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUNER

Arş. Gör. Betül ALTUN

7

Akademik Danışmanlık İzleme ve Kariyer Geliştirme Komisyonu

Öğrenci danışman faaliyetlerinin duyurulması ve takip edilmesi, kariyer kapısı üzerinden yürütülen faaliyetlerin bölümle koordinasyonu  

 

Doç. Dr. Murat Erdem GÜZEL (Başkan)

Arş. Gör. Funda BİLGİLİ TETİKOĞLU

Arş. Gör. Ertuğrul KUTLU

8

Sınav, Ders Programı ve Bitirme Çalışması ile Program Geliştirme Komisyonu

 

Ders ve sınav programları ile yarıyıl içi çalışmaların hazırlaması

Öğrencilerinin bitirme çalışması ile ilgili işlemlerinin koordinasyonu, yürütülmesi, takip edilmesi ve sonuçlandırılması

 

Prof. Dr. Kadriye İNAN BEKTAŞ (Başkan)

Arş. Gör. Funda BİLGİLİ TETİKOĞLU

Arş. Gör. İkra ÖZKAN

Arş. Gör. Ertuğrul KUTLU

Arş. Gör. Erkan Anıl AYDIN

9

Staj Komisyonu

Bölümümüz öğrencilerinin mesleki staj işlemlerinin koordinasyonu, yürütülmesi ve takip edilmesi

 

Doç. Dr. Halil İbrahim GÜLER (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Cihan İNAN

Arş. Gör. Ertuğrul KUTLU

10

Bilişim Komisyonu

Bölüm WEB sitesinin güncellenmesi

Mezunlar için veritabanı ve iletişim ağı oluşturulması için mezunlarla ilişkiler komisyonu ile ortak çalışılması

Bölümdeki aktivitelerin ve yeniliklerin yansıtılması

 

Doç. Dr. Halil İbrahim GÜLER (Başkan)

Arş. Gör. Aleyna NALÇAOĞLU ŞENOCAK

Arş. Gör. Erkan ANIL AYDIN

11

Mezunlarla ilişkiler Komisyonu

Mezunlarla ilgili WEB sayfasında kayıt formu oluşturulması ve mezunlarla ilgili bilimsel ve sosyal aktivitelerin takibi,

Mezunların izlenmesi

 

 Prof. Dr. Erkol DEMİRCİ (Başkan)

Arş. Gör. Betül ALTUN

Arş. Gör. Aleyna NALÇAOĞLU ŞENOCAK