orman endüstri mühendisliği bölümü misyon ve vizyonu

 

MİSYONUMUZ

 

  • Çağın gereksinimlerine uygun bilgi ve teknolojiyi buluşturan, eğitim ve öğretimde gelişmelere duyarlı, kültürel değerlerimizle donanmış, üstün nitelikli Orman Endüstri Mühendisleri yetiştirme
  • Orman Endüstri Bilim alanında, çağdaş gelişmelerle paralel olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde kabul gören bilgi üretmek ve teknoloji geliştirmeye katkıda bulunmak.
  • Ülkemizin orman ürünleri sanayi sektörünün uluslararası rekabette güçlü olması için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak.

 

VİZYONUMUZ

 

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında ortaya çıkan bilimsel gelişmeleri takip etmek,
  • Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ile ülkemizin ve orman ürünleri sanayi sektörünün ulusal ve uluslararası arenada lider ve güçlü konuma gelmesini sağlamak,
  • Kurumsal kültürü ve niteliği ile ülkemizde kendi alanında en iyi eğitim-öğretim veren bölüm olmak.