araştırma stratejimiz

 • Öğretim üyesi başına uluslararası endeksli dergilerde yayımlanan yayın ve atıf sayısının artırılması,
 • Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısının ve fon tutarının artırılması,
 • Uluslararası proje fon tutarının artırılması,
 • Ulusal ve uluslararası patent/faydalı model/tasarım başvurusu ve belge sayısının artırılması, ticarileşme ve lisanslama çalışmalarının etkin yürütülmesi,
 • Lisansüstü öğrenci sayısının artırılması,
 • Sanayiye ait/uluslararası kuruluşlar ile ortak doktora programları, proje ve faaliyetlerin geliştirilmesi,
 • BAP desteği ile öncelikli alanlara ve sanayi ile ortak projelere yönelik araştırılmaların özendirilmesi,
 • Ar-ge ve yenilikçilik alanlarında ulusal ve uluslararası iş birliklerinin artırılması,
 • Kontratlı üniversite-sanayi iş birliği ile yapılan proje sayısının ve fon tutarının artırılması,
 • Öğrenci araştırma projeleri ve girişimlerinin desteklenmesi
 • Ar-Ge ve yenilik projelerinin  yürütülmesi aşamasında akademisyenlere her tür idari desteğin verilmesi
 • Değişim programlarının daha etkin kullanılması,
 • Bilimsel dergi faaliyetlerinin desteklenmesi.