stratejik amaç ve hedefler

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

 

STRATEJİK AMAÇ 1

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTEYİ GELİŞTİREREK DEĞİŞİME VE GELİŞİME AÇIK ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK

HEDEF 1.1 Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir,
HEDEF 1.2 Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir,
HEDEF 1.3 Öğretim elemanı niteliği arttırılacaktır,
HEDEF 1.4 Öğrenci niteliği arttırılacaktır.

 

STRATEJİK AMAÇ 2

YENİLİKÇİ ÜRETİM İÇİN ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

HEDEF 2.1 Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir,
HEDEF 2.2 Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir,
HEDEF 2.3 Araştırma altyapısı geliştirilecektir,

 

STRATEJİK AMAÇ 3

KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMAK VE KURUMSAL KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRMAK

HEDEF 3.1 Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir,
HEDEF 3.2 Mezunlarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecektir,
HEDEF 3.3 Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

 

STRATEJİK AMAÇ 4

TOPLUMSAL SORUNLARA DUYARLI VE ÇÖZÜM ODAKLI FAKÜLTE OLMAK

HEDEF 4.1 Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler arttırılacaktır,
HEDEF 4.2 Bilginin topluma yayılması arttırılacaktır,

 

STRATEJİK AMAÇ 5

ULUSLARARASILAŞMAK

HEDEF 5.1 Değişim programları etkin hale getirilecektir,
HEDEF 5.2 Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir,
HEDEF 5.3 Uluslararası görünürlük daha da arttırılacaktır.