özgörev ve öngörü

  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi'nin özgörevi; çağdaş eğitim öğretim yöntemleriyle, güncel bilgi ve teknolojiyi üreten, uygulama becerileri yüksek, toplumun ve sanayinin ihtiyaçlarına tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE faaliyetleri ile çözüm üretebilecek, toplumsal değerlere saygılı, gelişmeye açık, paylaşımcı, takım ruhunu benimsemiş, evrensel yetkinliğe sahip araştırmacı ve mühendisler yetiştirmektir.

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi'nin öngörüsü; çağdaş eğitim öğretim ilkelerini benimsemiş, güçlü eğitim, uygulama ve araştırma yetenekleriyle ileri seviyede teknolojik donatılara sahip, teknolojiyi üretebilen ve sanayinin gelişmesine yön veren, sosyal imkanlara sahip, üniversite sanayi iş birliğini hedeflemiş, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretebilen, akademik ve mesleki kariyerlere yön veren bir fakülte olmaktır.