haberler

Of Teknoloji Fakültesi Projeleri İle Öne Çıkıyor

Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri Projesi (TEYAP)

Of Teknoloji Fakültesi tarafından yürütülen proje, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmektedir. TR90 bölgesinde yer alan illerin (Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Rize) Milli Eğitim Müdürlükleri ise projenin ortaklığını üstlenmişlerdir. 18 ay olarak desteklenen projenin toplam bütçesi 3.181.893,99 TL'dir. Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, Trabzon'da 5, Ordu'da 3, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de 2'şer olmak üzere toplamda 16 okulda Teknoloji ve Yetenek Atölyesi kurulacaktır. Ayrıca proje kapsamında eğiticilerin eğitimi için KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)'nde Eğiticilerin Eğitimi Atölyesi ve KTÜ Of Teknoloji Fakültesi'nde Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarı kurulacaktır.

DOKAP Bölgesi Tarım Sanayi İşbirliği Projesi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, KTÜ Of Teknoloji Fakültesi tarafından yürütülmekte olan proje Trabzon bölgesinde uygulanmaktadır. Projenin gerçekleştirme süresi 9 ay ve toplam bütçesi 200.000 TL'dir. Proje kapsamında Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde bir adet tam donanımlı bilgisayar salonu kurulacaktır. Projede, farklı disiplinlerden öğrenci ve araştırmacılara Tarım Sanayi işbirliğinin analizlerinin, modellenmesinin ve tasarımlarının gerçekleştirilebileceği temel ve ileri düzeyde bilgisayar programlarının kullanımı üzerine eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır.

 

 


07 Ekim 2020