anket paporları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Program Çıktıları Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Öğrencinin Değerlendirme Sonuçları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Program Çıktıları Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Öğretim Elemanları Değerlendirme Sonuçları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi KTÜ SBF Hemşirelik Program Çıktıları Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Klinik Sorumlu Hemşirelerinin Değerlendirme Sonuçları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Ders ve Ders Sorumlusu Anket Sonuçları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mezun Bilgi Formu Analiz Sonuçları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Mezunlarından Memmnuniyet Anketi Sonuçları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Hemşirelik bölümü Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği Sonuçları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Fiziksel Altyapı Memnuniyet Anket Sonuçları (Akademik- İdari Personel ve Öğrenci) 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin/Mezunlarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği Sonuç Raporu

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı KTÜ SBF Hemşirleik Bölümü Lisans Programı Değerlendirme Ölçeği Sonuç Raporu

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı KTÜ SBF Fakültenin Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Raporu

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı KTÜ SBF Fakülte Öğrencilerinin Yönetici ve İdari Personel Memnuniyet Anket Raporu

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı KTÜ SBF Öğrencinin Yönetici ve İdari Personel Memnuniyet Anketi Akademik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Sonuç Raporu